BIG90

90.000đ
 • DATA: 30GB (1GB/ngày)
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID1 BIG90 gửi 1543
SOẠN SMS Chi tiết

BIG120

120.000đ
 • DATA: 60GB (2GB/ngày)
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID1 BIG120 gửi 1543
SOẠN SMS Chi tiết

BIG200

200.000
 • DATA: 120GB (4GB/ngày)
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID1 BIG200 gửi 1543
SOẠN SMS Chi tiết

BIG300

300.000đ
 • DATA: 180GB (6GB/ngày)
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID1 BIG300 gửi 1543
SOẠN SMS Chi tiết

M50

50.000
 • DATA: 1,2GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID1 M50 gửi 1543
SOẠN SMS Chi tiết

MAX100

100.000đ
 • DATA: 45GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID1 MAX100 gửi 1543
SOẠN SMS Chi tiết

MAX200

200.000
 • DATA: 90GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID1 MAX200 gửi 1543
SOẠN SMS Chi tiết

MAX300

300.000đ
 • DATA: 150GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID1 MAX100 gửi 1543
SOẠN SMS Chi tiết

C69

69.000đ
 • 1500p gọi nội mạng
 • 30p gọi ngoại mạng
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID1 C69 gửi 1543
SOẠN SMS Chi tiết

C89

89.000đ
 • 1500p gọi nội mạng
 • 60p gọi ngoại mạng
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID1 C89 gửi 1543
SOẠN SMS Chi tiết

B99

99.000đ
 • DATA: 600MB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID1 B99 gửi 1543
 • * Dành cho sim trả trước
SOẠN SMS Chi tiết

B129

129.000đ
 • DATA: 1,2GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID1 B129 gửi 1543
 • * Dành cho sim trả trước
SOẠN SMS Chi tiết

VD149

149.000đ
 • DATA: 120GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID1 VD149 gửi 1543
 • (*) Áp dụng cho thuê bao mới kích hoạt 2021
SOẠN SMS Chi tiết

VD69

69.000đ
 • DATA: 2,4GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID1 VD69 gửi 1543
 • (*) Áp dụng cho thuê bao mới kích hoạt 2021
SOẠN SMS Chi tiết

D60G

120.000đ
 • DATA: 60GB + Gọi
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID1 D60G gửi 1543
 • (*) Áp dụng cho thuê bao mới kích hoạt 2021
SOẠN SMS Chi tiết

D30G

90.000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID1 D30G gửi 1543
 • (*) Áp dụng cho thuê bao mới kích hoạt 2021
SOẠN SMS Chi tiết