Ưu Đãi Cho Thuê Bao Mới

D30G

90.000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID1 D30G gửi 1543
 • (*) Áp dụng cho thuê bao kích hoạt sau ngày 01/01/2020

Soạn SMS Chi tiết

D60G

120.000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID1 D60G gửi 1543
 • (*) Áp dụng cho thuê bao kích hoạt sau ngày 01/01/2020

Soạn SMS Chi tiết

3D30G

230.000đ
270.000đ-15%
 • DATA: 90GB
 • Hạn: 90 ngày
 • Soạn: ID1 3D30G gửi 1543
 • (*) Dành cho sim kích hoạt sau ngày 01/01/2020

Soạn SMS Chi tiết

3D60G

300.000đ
360.000đ-17%
 • DATA: 180GB
 • Hạn: 90 ngày
 • Soạn: ID1 3D60G gửi 1543
 • (*) Dành cho sim kích hoạt sau ngày 01/01/2020

Soạn SMS Chi tiết

Các gói cước 4G Vinaphone

BIG90

90.000đ
 • DATA: 7GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID1 BIG90 gửi 1543
 • (*) Áp dụng cho thuê bao hoạt động trên toàn quốc

Soạn SMS Chi tiết

BIG120

120.000đ
 • DATA: 60GB (2GB/ngày)
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID1 BIG120 gửi 1543
 • (*) Áp dụng cho thuê bao hoạt động trên toàn quốc

Soạn SMS Chi tiết

BIG200

200.000
 • DATA: 120GB (3GB/ngày)
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID1 BIG200 gửi 1543
 • (*) Áp dụng cho thuê bao hoạt động trên toàn quốc

Soạn SMS Chi tiết

BIG300

300.000đ
 • DATA: 180GB (6GB/ngày)
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID1 BIG300 gửi 1543
 • (*) Áp dụng cho thuê bao hoạt động trên toàn quốc

Soạn SMS Chi tiết

Các Gói Không Giới Hạn Data

M50

50.000
 • DATA: 1.2GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID1 M50 gửi 1543
 • (*) Áp dụng cho thuê bao hoạt động trên toàn quốc

Soạn SMS Chi tiết

MAX100

100.000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID1 MAX100 gửi 1543
 • (*) Áp dụng cho thuê bao hoạt động trên toàn quốc

Soạn SMS Chi tiết

MAX200

200.000
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID1 MAX200 gửi 1543
 • (*) Áp dụng cho thuê bao hoạt động trên toàn quốc

Soạn SMS Chi tiết

MAX300

300.000đ
 • DATA: 90GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID1 MAX100 gửi 1543
 • (*) Áp dụng cho thuê bao hoạt động trên toàn quốc

Soạn SMS Chi tiết

Các Gói Chu Kỳ Ngắn

D2

10.000
 • DATA: 2GB
 • Hạn: 24h
 • Soạn: ID1 D2 gửi 1543
Soạn SMS Chi tiết

D3

15.000
 • DATA: 3GB
 • Hạn: 3 ngày
 • Soạn: ID1 D3 gửi 1543

Soạn SMS Chi tiết

D5

5.000
 • DATA: 1GB
 • Hạn: 24h
 • Soạn: ID1 D5 gửi 1543

Soạn SMS Chi tiết

DT30

30.000
 • DATA: 7GB
 • Hạn: 7 ngày
 • Soạn: ID1 DT30 gửi 1543

Soạn SMS Chi tiết

Các Gói Combo Data + Nghe Gọi

B99

99.000đ
 • Tặng đến 600MB data 4G
 • Miễn phí 10 phút gọi nội mạng đầu
 • Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí 60 tin nhắn nội mạng
 • Soạn: ID1 B99 gửi 1543

Soạn SMS Chi tiết

B129

129.000đ
 • Tặng đến 1.2GB data 4G
 • Miễn phí 10 phút gọi nội mạng đầu
 • Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí 60 tin nhắn nội mạng
 • Soạn: ID1 B129 gửi 1543

Soạn SMS Chi tiết

VD69

69.000đ
 • DATA: 2,4GB
 • 30p ngoại mạng + miễn phí nội mạng
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID1 VD69 gửi 1543
 • (*) Áp dụng cho thuê bao hoạt động trên toàn quốc

Soạn SMS Chi tiết

VD149

149.000đ
 • DATA: 120GB
 • 200p ngoại mạng + miễn phí nội mạng + 200SMS
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: ID1 VD149 gửi 1543
 • (*) Áp dụng cho thuê bao nhận được tin nhắn từ nhà mạng

Soạn SMS Chi tiết