Fernando Nguyễn, [11.05.21 11:50]

Hiển thị tất cả 9 kết quả

BIG120

120,000đ
DATA: 12GB
Hạn: 29 ngày
Soạn: ID1 BIG120 gửi 1543
(*) (*) Áp dụng cho thuê bao 4G Vinaphone toàn quốc

BIG200

200,000đ
DATA: 20GB
Hạn: 30 ngày
Soạn: ID1 BIG200 gửi 1543
(*) (*) Áp dụng cho thuê bao 4G Vinaphone toàn quốc

BIG300

300,000đ
DATA: 36GB
Hạn: 30 ngày
Soạn: ID1 BIG300 gửi 1543
(*) (*) Áp dụng cho thuê bao 4G Vinaphone toàn quốc

BIG90

90,000đ
DATA: 7GB
Hạn: 30 ngày
Soạn: ID1 BIG90 gửi 1543
(*) Áp dụng cho thuê bao 4G Vinaphone toàn quốc

D15G

70,000đ
DATA: 15GB
Hạn: 30 ngày
Soạn: ID1 D15G gửi 1543
(*) Áp dụng cho thuê bao kích hoạt sau ngày 01/01/2020

D30G

90,000đ
DATA: 30GB
Hạn: 30 ngày
Soạn: ID1 D30G gửi 1543
(*) Áp dụng cho thuê bao kích hoạt sau ngày 01/01/2020

D60G

120,000đ
DATA: 60GB
Hạn: 30 ngày
Soạn: ID1 D60G gửi 1543
(*) Áp dụng cho thuê bao kích hoạt sau ngày 01/01/2020

VD149

149,000đ
DATA: 120GB
Hạn: 30 ngày
Soạn: ID1 VD149 gửi 1543
(*) (*) Áp dụng cho thuê bao 4G Vinaphone nhận được SMS

VD69

69,000đ
DATA: 2.4GB
Hạn: 30 ngày
Soạn: ID1 VD69 gửi 1543
(*) Áp dụng cho thuê bao toàn quốc