Fernando Nguyễn, [11.05.21 11:50]

Hiển thị tất cả 10 kết quả

D15

15,000đ
DATA: 5GB
Hạn: 1 ngày
Soạn: ID1 D15 gửi 1543
(*) Áp dụng cho thuê bao trên toàn quốc

D2

10,000đ
DATA: 2GB
Hạn: 1 ngày
Soạn: ID1 D2 gửi 1543
(*) Áp dụng cho thuê bao trên toàn quốc

D3

15,000đ
DATA: 3GB
Hạn: 3 ngày
Soạn: ID1 D3 gửi 1543
(*) Áp dụng cho thuê bao trên toàn quốc

D5

5,000đ
DATA: 1GB
Hạn: 1 ngày
Soạn: ID1 D5 gửi 1543
(*) Áp dụng cho thuê bao trên toàn quốc

D7

7,000đ
DATA: 1.2GB
Hạn: 1 ngày
Soạn: ID1 D7 gửi 1543
(*) Áp dụng cho thuê bao trên toàn quốc

DT20

20,000đ
DATA: 1GB
Hạn: 7 ngày
Soạn: ID1 DT20 gửi 1543
(*) Ngừng cung cấp dịch vụ từ ngày 9/10/2020

DT30

30,000đ
DATA: 7GB
Hạn: 7 ngày
Soạn: ID1 DT30 gửi 1543
(*) Áp dụng cho toàn bộ thuê bao

VD10

1,500đ
DATA: 100MB
Hạn: 1 ngày
Soạn: ID1 VD10 gửi 1543

VD2

2,000đ
DATA: 500MB
Hạn: 1 ngày
Soạn: ID1 VD2 gửi 1543

VD2K

đ
DATA: 0MB
Hạn: ngày
Soạn: gửi